DÜNYA ÇAPINDA
her 10 kişiden biri yaşamı boyunca en az bir kere böbrek taşı sorunu ile karşılaşmaktadır
“ Bir kere taş hastası olduysanız, 5 yıl içinde hastalığın %30-50 gibi yüksek bir oranda tekrarlama ihtimali vardır. ”
DÜNYA ÇAPINDA
her 10 kişiden biri yaşamı boyunca en az bir kere böbrek taşı sorunu ile karşılaşmaktadır
“ Bir kere taş hastası olduysanız, 5 yıl içinde hastalığın %30-50 gibi yüksek bir oranda tekrarlama ihtimali vardır. ”
TÜRKİYE’DE BUGÜNKÜ NÜFUSA GÖRE
9.4 MİLYON
TAŞ HASTASI VARDIR.
akkora
“Taş hastalığının 1 yıl içinde tekrarlama ihtimali %16 iken
5 yıl içinde
 bu ihtimal %35’e,
10 yıl içinde %50‘ye
yükselmektedir”
akkora
TÜRKİYE’DE BUGÜNKÜ NÜFUSA GÖRE
9.4 MİLYON
TAŞ HASTASI VARDIR.
“Taş hastalığının 1 yıl içinde tekrarlama ihtimali %16 iken 5 yıl içinde bu ihtimal %35’e, 10 yıl içinde %50‘ye yükselmektedir”
taş hastalığı

Taş Hastalığı Nedir
ve Kimlerde Olur?

Taş hastalığı birçok insanda görülebilir. Tarihteki ilk taş hastalığına, 7.000 yaşındaki Mısırlı bir mumyada rastlanmıştır. Bilimsel verilere göre, dünya çapında her 10 kişiden 1’i yaşamı boyunca böbrek taşı sorunu yaşamaktadır.

Son 30 yılda, bu hastalık daha da yaygın hale geldi. Tıbbi verilerin en detaylı tutulduğu ülkelerden biri olan ABD’de üriner sistem taş hastalığı, nüfusun %4’ünden azında görülürken, yakın geçmişte bu oran %5’ten fazlasına yükselmiştir.

Taş hastalığı birçok insanda görülebilir. Tarihteki ilk taş hastalığına, 7.000 yaşındaki Mısırlı bir mumyada rastlanmıştır. Bilimsel verilere göre, dünya çapında her 10 kişiden 1’i yaşamı boyunca böbrek taşı sorunu yaşamaktadır.

Kidney stones. National Kidney Foundation Web site. http://www.kidney.org/atoz/content/kidneystones.cfm. Accessed April 13, 2010.
Asplin JR, Coe FL, Favus MJ. Nephrolithiasis. In: Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Loscalzo J, eds. Harrison’s Principles of Internal Medicine. 17th ed. New York, NY: McGraw Hill Medical; 2008:1815-1820.

Peki Ya Çocuklarda
Taş Hastalığı...

Üriner sistem taş hastalığı, daha çok erişkin hastalığı gibi algılanmasına rağmen, bebeklik dönemi dahil tüm çocuklarda rastlanan ve görülme sıklığı giderek artan bir hastalıktır.

Üriner sistem taş hastalığı, erkeklerde erişkin dönemde, kızlarda ise 10 yaşın üzerinde daha çok görülür. Ailede taş öyküsünün varlığı önemlidir ve hastaların %12-68’inde öykünün pozitif olduğu saptanır. Çocuk hastaların yaklaşık üçte biri asemptomatiktir ve başka nedenlerle yapılan ultrasonografide tanı alırlar.

Üriner sistem taş hastalığı daha çok erişkin hastalığı gibi algılanmasına rağmen, bebeklik dönemi dahil tüm çocuklarda rastlanan ve görülme sıklığı giderek artan bir hastalıktır.

Abdurrahman ÖNEN Çocuk Cerrahisi Dergisi 27(1):8-32, 2013 doi:10.5222/JTAPS.2013.008
Aslıhan KARA, Metin Kaya GÜRGÖZE, Alp Uygar GÖZÜTOK Üriner Sistem Taş Hastalığı Olan Çocukların Metabolik Değerlendirmesi, Fırat Tıp Dergisi 2018, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 142-145

Yapılan çalışmalarda,
potasyum sitratın tablet ve sıvı formları karşılaştırıldığında

emilimin

sıvı formlar için %98
tablet formlar için %91

olduğu raporlanmıştır.

“Gastrointestinal citrate absorption in nephrolithiasis J Fegan 1, R Khan, J Poindexter, C Y Pak Collaborators, Affiliations expand PMID: 1569651 DOI: 10.1016/s0022-5347(17)37520-1”

potasyum sitrat

Potasyum Sitrat Nedir?

Potasyum sitrat, taş hastalığının tedavisinde ve tekrarının önlenmesinde kullanılan bir ilaçtır. Gut hastalığından dolayı oluşabilecek böbrek taşlarının önlenmesinde etkinliği kanıtlanmıştır.

Potasyum sitrat, idrarı daha az asidik (alkali) yaparak etki gösterir.
Bu etki, böbreklerin fazla ürik asitten kurtulmasını sağlayarak, üriner sistem taşlarının oluşumunun engellenmesine yardımcı olur.

Potasyum sitrat, taş hastalığının tedavisinde ve tekrarının önlenmesinde kullanılan bir ilaçtır. Gut hastalığından dolayı oluşabilecek böbrek taşlarının önlenmesinde etkinliği kanıtlanmıştır.

https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/potassium-citrate-oral-route/side-effects/drg-20074773

Potasyum Sitrat Hangi Tip Taşlarda Kullanılır?

Kalsiyum okzalat, ürik asit, strüvit ve sistin taşları, başlıca taş tipi türleridir. Potasyum sitratın, kalsiyum okzalat ve ürik asit taşlarının tedavisi ve tekrarının önlenmesinde etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Her iki taş tipinde de idrarın daha az asidik olması (alkali olması) önemlidir. Sitrat, kalsiyuma bağlanarak vücuttan kristal atılımını kolaylaştırır ve çekirdek oluşumunu engeller.

Kalsiyum okzalat, ürik asit, strüvit ve sistin taşları, başlıca taş tipi türleridir. Potasyum sitratın, kalsiyum okzalat ve ürik asit taşlarının tedavisi ve tekrarının önlenmesinde etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Abdurrahman ÖNEN Çocuk Cerrahisi Dergisi 27(1):8-32, 2013 doi:10.5222/JTAPS.2013.008
Aslıhan KARA, Metin Kaya GÜRGÖZE, Alp Uygar GÖZÜTOK Üriner Sistem Taş Hastalığı Olan Çocukların Metabolik Değerlendirmesi, Fırat Tıp Dergisi 2018, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 142-145

böbrek taşına ne iyi gelir

Potasyum Sitratın Çocuklardaki Taş Hastalığının Tedavisindeki Önemi

Çocuklardaki taş hastalığının tedavisinde, potasyum sitratın kilo/gün doz ayarlaması yapılarak kullanılmasının etkileri klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır.

İdrar pH’sini alkali duruma getirmek için potasyum sitrat preparatları 1-2 mEq/kg/gün dozunda kullanılabilir. Tedavi sırasında idrar pH’si izlenerek, pH 7-7,5 arasında olacak şekilde doz ayarlaması yapılmalıdır.

Çocuklardaki taş hastalığının tedavisinde, potasyum sitratın kilo/gün doz ayarlaması yapılarak kullanılmasının etkileri klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır.

https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/potassium-citrate-oral-route/side-effects/drg-20074773

Neden® Akkora?

Akkora®, potasyum sitrat içeren kapsül (katı oral) ve süspansiyon (sıvı oral) formlarıyla, üriner sistem taş hastalığının tedavisi ve önlenmesinde etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış bir üründür.

Kapsül ve süspansiyon olarak iki ayrı formu bulunan Akkora®, böbrek taşlarını önlemeye yardımcı olan, böbreklerdeki pH seviyesini dengeleyerek, kalsiyum oksalat ve ürik asit taşları dahil olmak üzere birçok yaygın böbrek taşı tipinin oluşumunu azaltan ve tedaviye destek olan bir üründür.
akkora
neden akkora

Neden Akkora® Süspansiyon?

Çocuklardaki taş hastalığının tedavisinde, potasyum sitratın kilo/gün doz ayarlaması yapılarak kullanılmasının etkileri klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır.

İdrar pH’sini alkali duruma getirmek için potasyum sitrat preparatları 1-2 mEq/kg/gün dozunda kullanılabilir. Tedavi sırasında idrar pH’si izlenerek, pH 7-7,5 arasında olacak şekilde doz ayarlaması yapılmalıdır.

Hoppe B, leumann E, milliner dS. Urolithiasisandnephro- calcinosis in childhood. In: Geary DF, Schaefer F, editors. Comprehensive pediatric nephrology. Philadelphia: Mosby; 2008; pp. 499-526. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-323-04883-5.50039-8 milliner dS.
Urolithiasis. In: Avner ED, Harmon WEB, Niaudet P, Yoshikawa N (eds): Pediatric Nephrology, 6th edi- tion, Berlin Heidelberg, Germany, Springer-Verlag, 2009: 1405-30.
Aslıhan KARA, Metin Kaya GÜRGÖZE, Alp Uygar GÖZÜTOK Üriner Sistem Taş Hastalığı Olan Çocukların Metabolik Değerlendirmesi, Fırat Tıp Dergisi 2018, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 142-145

Diğer Ürünlerimiz

Detaylı bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.