Potasyum Sitrat Nedir ve Etkileri Nelerdir?

Potasyum sitrat, taş hastalığının tedavisinde ve tekrarının önlenmesinde kullanılan bir ilaçtır.

Gut hastalığından dolayı oluşabilecek böbrek taşlarının önlenmesinde etkinliği kanıtlanmıştır.

Potasyum sitrat, idrarı daha az asidik (alkali) yaparak etki gösterir.
Bu etki, böbreklerin fazla ürik asitten kurtulmasını sağlayarak, üriner sistem taşlarının oluşumunun engellenmesine yardımcı olur.

https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/potassium-citrate-oral-route/side-effects/drg-20074773

potasyum sitrat

Potasyum Sitrat Nedir ve Etkileri Nelerdir?

Potasyum sitrat, taş hastalığının tedavisinde ve tekrarının önlenmesinde kullanılan bir ilaçtır.

Gut hastalığından dolayı oluşabilecek böbrek taşlarının önlenmesinde etkinliği kanıtlanmıştır.

Potasyum sitrat, idrarı daha az asidik (alkali) yaparak etki gösterir.
Bu etki, böbreklerin fazla ürik asitten kurtulmasını sağlayarak, üriner sistem taşlarının oluşumunun engellenmesine yardımcı olur.

 

https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/potassium-citrate-oral-route/side-effects/drg-20074773

Potasyum Sitrat Hangi Çeşit Taşlarda Kullanılır?

Kalsiyum Oksalat
Taşları

Ürat
Taşları

Kalsiyum Fosfat Taşları

akkora

Ksantin
Taşları

Sistin
Taşları

Strüvit
Taşları

Başlıca böbrek taşı tipleri:

  • Kalsiyum oksalat taşları,
  • Fosfat taşları,
  • Sistin taşları,
  • Ürat taşları,
  • Ksantin taşları,
  • Struvit taşları şeklindedir.

Potasyum sitratın, kalsiyum oksalat ve ürik asit taşlarının tedavisi ve önlenmesinde etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Her iki taş tipinde de idrarın daha az asidik olması (alkali olması) önemlidir. Sitrat, kalsiyuma bağlanarak vücuttan kristal atılımını kolaylaştırır ve çekirdek oluşumunu engeller.

Potasyum Sitratın Çocuklardaki Taş Hastalığının Tedavisindeki Önemi

Çocuklardaki taş hastalığının tedavisinde, potasyum sitratın kilo/gün doz ayarlaması yapılarak kullanılmasının etkileri klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır.

İdrar pH’sini alkali duruma getirmek için potasyum sitrat preparatları 1-2 mEq/kg/gün dozunda kullanılabilir. Tedavi sırasında idrar pH’si izlenerek, pH 7-7,5 arasında olacak şekilde doz ayarlaması yapılmalıdır.

Hoppe B, leumann E, milliner dS. Urolithiasisandnephro- calcinosis in childhood. In: Geary DF, Schaefer F, editors. Comprehensive pediatric nephrology. Philadelphia: Mosby; 2008; pp. 499-526. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-323-04883-5.50039-8.
Milliner dS. Urolithiasis. In: Avner ED, Harmon WEB, Niaudet P, Yoshikawa N (eds): Pediatric Nephrology, 6th edi- tion, Berlin Heidelberg, Germany, Springer-Verlag, 2009: 1405-30.

Potasyum Sitratın Çocuklardaki Taş Hastalığının Tedavisindeki Önemi

Çocuklardaki taş hastalığının tedavisinde, potasyum sitratın kilo/gün doz ayarlaması yapılarak kullanılmasının etkileri klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır.

İdrar pH’sini alkali duruma getirmek için potasyum sitrat preparatları 1-2 mEq/kg/gün dozunda kullanılabilir. Tedavi sırasında idrar pH’si izlenerek, pH 7-7,5 arasında olacak şekilde doz ayarlaması yapılmalıdır.

Hoppe B, leumann E, milliner dS. Urolithiasisandnephro- calcinosis in childhood. In: Geary DF, Schaefer F, editors. Comprehensive pediatric nephrology. Philadelphia: Mosby; 2008; pp. 499-526. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-323-04883-5.50039-8.
Milliner dS. Urolithiasis. In: Avner ED, Harmon WEB, Niaudet P, Yoshikawa N (eds): Pediatric Nephrology, 6th edi- tion, Berlin Heidelberg, Germany, Springer-Verlag, 2009: 1405-30.