Akkora® 60 Kapsül

İçerik Etken Madde: Potasyum sitrat

1 Kapsül = 6,41 mEq
6 Kapsül = 38,44 mEq

1 mEq = 39 mg Potasyum
38,28 mg Potasyum = 100 mg Potasyum sitrat

Kullanım Şekli: Yetişkinlerde günde 3 defa 2 kapsül kullanılması
tavsiye edilir.

Likit (sıvı – süspansiyon) potasyum sitrat form olan Akkora® Süspansiyon özellikle çocuk hastalar için gereken doz/kilo ayarlaması için geliştirilmiş bir formdur.
içerik ve kullanım
akkora

Akkora® Advance 300 ML

İçerik Etken Madde: Potasyum Sitrat

1.83m mEq/ml

71,4 mg potasyum 1,83 mEq.
642,6 mg potasyum 16,44 mEq.
1499,4 mg potasyum 38,35 mEq

Kullanım Şekli:
Yetişkinlerde günde 3 defa 7 ml kullanılması tavsiye edilir.
4-10 yaş arası çocuklarda günde 3 defa 3 ml kullanılması tavsiye edilir.

Yapılan çalışmalarda,
potasyum sitratın tablet ve sıvı formları karşılaştırıldığında

emilimin

sıvı formlar için %98
tablet formlar için %91

olduğu raporlanmıştır.

“Gastrointestinal citrate absorption in nephrolithiasis J Fegan 1, R Khan, J Poindexter, C Y Pak Collaborators, Affiliations expand PMID: 1569651 DOI: 10.1016/s0022-5347(17)37520-1”