Neden Akkora®?

Akkora®, potasyum sitrat içeren kapsül (katı oral) ve süspansiyon (sıvı oral) formlarda, üriner sistem taş hastalığının tedavisi ve önlenmesinde etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış bir üründür.

Kapsül ve süspansiyon olarak iki ayrı formu bulunan Akkora®, böbrek taşlarını önlemeye yardımcı olan, böbreklerdeki pH seviyesini dengeleyerek, kalsiyum oksalat ve ürik asit taşları dahil olmak üzere birçok yaygın böbrek taşı tipinin oluşumunu azaltan ve tedaviye destek olan bir üründür.

Akkora®, içerdiği potasyum sitrat sayesinde, idrardaki, kalsiyum oksalat, kalsiyum fosfat ve ürik asit gibi minerallerden kaynaklı kristal ve taş oluşumunun engellenmesine yardımcı olur. İdrarda artan sitrat seviyesi, kalsiyum ile kompleks oluşturarak kalsiyum iyonu aktivitesini azaltır ve kalsiyum fosfat kristallerinin oluşma şansını azaltır. Sitrat ayrıca kalsiyum oksalat ve kalsiyum fosfatın kendiliğinden çekirdeklenmesini (nükleasyon) de baskılar (inhibe eder).

Kapsül ve süspansiyon olarak iki ayrı formda bulunan potasyum sitrat, böbrek taşlarını önlemeye yardımcı olur, böbreklerdeki pH seviyesini dengeleyerek, kalsiyum oksalat ve ürik asit taşları dahil olmak üzere birçok yaygın böbrek taşı tipinin oluşumunu azaltmaya ve tedaviye destek olur.

Potasyum sitrat, idrardaki, kalsiyum oksalat, kalsiyum fosfat ve ürik asit gibi minerallerden kaynaklı kristal ve taş oluşumunun engellenmesine yardımcı olur. İdrarda artan sitrat seviyesi, kalsiyum ile kompleks oluşturarak kalsiyum iyonu aktivitesini azaltır ve kalsiyum fosfat kristallerinin oluşma şansını azaltır. Sitrat ayrıca kalsiyum oksalat ve kalsiyum fosfatın kendiliğinden çekirdeklenmesini (nükleasyon) de baskılar (inhibe eder).

*Akkora®, bir kapsülde 6,41 mEq potasyum sitrat içerir.

*https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/potassium-citrate-oral-route/side-effects/drg-20074773

Neden Akkora®?

Kapsül ve süspansiyon olarak iki ayrı formda bulunan potasyum sitrat, böbrek taşlarını önlemeye yardımcı olur, böbreklerdeki pH seviyesini dengeleyerek, kalsiyum oksalat ve ürik asit taşları dahil olmak üzere birçok yaygın böbrek taşı tipinin oluşumunu azaltmaya ve tedaviye destek olur.

Potasyum sitrat, idrardaki, kalsiyum oksalat, kalsiyum fosfat ve ürik asit gibi minerallerden kaynaklı kristal ve taş oluşumunun engellenmesine yardımcı olur. İdrarda artan sitrat seviyesi, kalsiyum ile kompleks oluşturarak kalsiyum iyonu aktivitesini azaltır ve kalsiyum fosfat kristallerinin oluşma şansını azaltır. Sitrat ayrıca kalsiyum oksalat ve kalsiyum fosfatın kendiliğinden çekirdeklenmesini (nükleasyon) de baskılar (inhibe eder).

*Akkora®, bir kapsülde 6,41 mEq potasyum sitrat içerir.

*https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/potassium-citrate-oral-route/side-effects/drg-20074773

Likit (sıvı – süspansiyon) potasyum sitrat form olan Akkora® Süspansiyon özellikle çocuk hastalar için gereken doz/kilo ayarlaması için geliştirilmiş bir formdur.
içerik ve kullanım
akkora

Neden Akkora® Süspansiyon?

Üriner sistem taş hastalığı, daha çok erişkin hastalığı gibi algılanmasına rağmen, bebeklik dönemi dahil tüm çocuklarda rastlanan ve görülme sıklığı giderek artan bir hastalıktır.

Üriner sistem taşları, 10 yaşın altında erkeklerde, 10 yaşın üzerinde ise kızlarda daha sıktır. Ailede taş öyküsünün varlığı önemlidir ve hastaların %12-68’inde öykünün pozitif olduğu saptanır. Çocuk hastaların yaklaşık üçte biri asemptomatiktir ve başka nedenlerle yapılan ultrasonografide tanı alırlar

Yerişkinlere oranlla, çocuklar metabolik risk faktörlerinin varlığı nedeni ile taşa bağlı hastalık durumuna (morbidite) daha çok maruz kalabilmektedirler. Üriner sistem taşı olan çocuklarda belirlenen metabolik nedene uygun tedavi planlanması ile hem cerrahi yöntemlere ihtiyaç göstermeden medikal tedavi ile başarı sağlanabilmekte, hem de yeni taş oluşumu önlenebilmektedir.

Akkora Advance®, bir mililitrede 1.83m mEq potasyum sitrat içerir.

*Harvey, J. A., Zobitz, M. M., & Pak, C. Y. C. (1989). Bioavailability of Citrate from Two Different Preparations of Potassium Citrate. The Journal of Clinical Pharmacology, 29(4), 338–341. doi:10.1002/j.1552-4604.1989.tb03338.x

Neden Akkora® Süspansiyon?

Üriner sistem taş hastalığı, daha çok erişkin hastalığı gibi algılanmasına rağmen, bebeklik dönemi dahil tüm çocuklarda rastlanan ve görülme sıklığı giderek artan bir hastalıktır.

Üriner sistem taşları, 10 yaşın altında erkeklerde, 10 yaşın üzerinde ise kızlarda daha sıktır. Ailede taş öyküsünün varlığı önemlidir ve hastaların %12-68’inde öykünün pozitif olduğu saptanır. Çocuk hastaların yaklaşık üçte biri asemptomatiktir ve başka nedenlerle yapılan ultrasonografide tanı alırlar

Yerişkinlere oranlla, çocuklar metabolik risk faktörlerinin varlığı nedeni ile taşa bağlı hastalık durumuna (morbidite) daha çok maruz kalabilmektedirler. Üriner sistem taşı olan çocuklarda belirlenen metabolik nedene uygun tedavi planlanması ile hem cerrahi yöntemlere ihtiyaç göstermeden medikal tedavi ile başarı sağlanabilmekte, hem de yeni taş oluşumu önlenebilmektedir.

*Akkora Advance®, bir mililitrede 1.83m mEq potasyum sitrat içerir.

*Harvey, J. A., Zobitz, M. M., & Pak, C. Y. C. (1989). Bioavailability of Citrate from Two Different Preparations of Potassium Citrate. The Journal of Clinical Pharmacology, 29(4), 338–341. doi:10.1002/j.1552-4604.1989.tb03338.x

 

Yapılan çalışmalarda,
potasyum sitratın tablet ve sıvı formları karşılaştırıldığında

emilimin

sıvı formlar için %98
tablet formlar için %91

olduğu raporlanmıştır.

“Gastrointestinal citrate absorption in nephrolithiasis J Fegan 1, R Khan, J Poindexter, C Y Pak Collaborators, Affiliations expand PMID: 1569651 DOI: 10.1016/s0022-5347(17)37520-1”