Taş Hastalığının Tanısı Nasıl Konur?

Yan ağrısı ve diğer taş hastalığı şikayetleriyle bir sağlık merkezine başvuran hastalarda yapılabilecek testler:

Kan Testi: Böbreklerin görevlerini yerine getirip getirmediğini ölçmek için kullanılır.

İdrar Testi: Enfeksiyon var ise tespit etmek için kullanılır.

Görüntüleme Yöntemleri: Taşı tespit etmek amacıyla ultrason (USG) ve bilgisayarlı tomografi (BT) kullanılabillir. Bazı durumlarda, bu görüntüleme yöntemleri ile taş saptanamaz ise farklı görüntüleme yöntemleri kulanılır.

tanı ve tedavi
böbrek taşı tanısı

Taş Hastalığında
Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Taş hastalarında bazen taş olduğu yerden hareket ederek kendi kendine düşebillir. Bu düşüşü kolaylaştırmak için ağrıyı azaltmaya ve taşın geçişini kolaylaştırmaya yönelik bir takım tedaviler uygulanır. Bazen de bu taşların kendi kendine düşme ihtimali oldukça düşüktür. Bu durumda farklı tedavi yöntemleri tercih edilir. Bu tedavi seçenekleri aşağıdaki gibidir:

Ses dalgaları ile böbrek taşının kırılması (SWL):

Vücudun dışından güçlü titreşimler oluşturan ses dalgaları ile idrar yollarındaki taşların kırılması işlemidir.

Üreteroskopi (URS):

İdrar yolunun uç kısmından girilerek taşın direk çıkarılması ya da çıkarılamayacak kadar büyük ise özel bir lazer ile parçalanması işlemine verilen isimdir.

Perkütan Nefrolitotomi (PNL):

Böbreklerdeki taşların direkt cerrahi yöntemlerle çıkarılması işlemine verilen isimdir.

Taş Hastalığının Tanısı Nasıl Konur?

Yan ağrısı ve diğer taş hastalığı şikayetleriyle bir sağlık merkezine başvuran hastalarda yapılabilecek testler:

Kan Testi: Böbreklerin görevlerini yerine getirip getirmediğini ölçmek için kullanılır.

İdrar Testi: Enfeksiyon var ise tespit etmek için kullanılır.

Görüntüleme Yöntemleri: Taşı tespit etmek amacıyla ultrason (USG) ve bilgisayarlı tomografi (BT) kullanılabillir. Bazı durumlarda bu görüntüleme yöntemleri ile taş saptanamaz ise farklı görüntüleme yöntemleri kulanılır.

tanı ve tedavi

Taş Hastalığında Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Taş hastalarında bazen taş olduğu yerden hareket ederek kendi kendine düşebillir. Bu düşüşü kolaylaştırmak için ağrıyı azaltmaya ve taşın geçişini kolaylaştırmaya yönelik bir takım tedaviler uygulanır. Bazen de bu taşların kendi kendine düşme ihtimali oldukça düşük olabilir. Bu durumda farklı tedavi yöntemleri tercih edilir. Bu tedavi seçenekleri aşağıdaki gibidir:

böbrek taşı tanısı

Ses dalgaları ile böbrek taşının kırılması (SWL):

Vücudun dışından güçlü titreşimler oluşturan ses dalgaları ile idrar yollarındaki taşların kırılması işlemidir.

Üreteroskopi (URS):

İdrar yolunun uç kısmından girilerek taşın direk çıkarılması ya
da çıkarılamayacak kadar büyük ise özel bir lazer ile
parçalanması işlemine verilen isimdir.

Perkütan Nefrolitotomi (PNL):

Böbreklerdeki taşların direkt cerrahi yöntemlerle çıkarılması işlemine verilen isimdir.